Идеята, стояща зад Neuroforma

Пациентът е централната фигура във всеки един процес на неврорехабилитация. Резултатите от терапията в голяма степен зависят от отношението, ангажираността и постоянството на пациента. В тази връзка ние създадохме Neuroforma – едно приятно средство, което мотивира пациентите да правят упражнения, ръководи ги и стимулира сътрудничеството им с терапевта.

Упражненията на Neuroforma включват изпълнение на няколко задачи едновременно - те съчетават двигателни и когнитивни аспекти, симулиращи естеството на ежедневните задачи.

Neuroforma е създадена с идеята да се превърне в цялостна група от средства в помощ на терапията: от средство, предназначено за физиотерапевти и когнитивни терапевти, които работят с пациенти в институции или у дома, през средство за самостоятелно упражняване на пациентите в домашни условия, до средство за телерехабилитация, което дава възможност на терапевтите да наблюдават и контролират напредъка на пациентите, докато изпълняват упражненията в дома си.

Идеалният модел предполага, че пациентите се упражняват по индивидуална програма, създадена за тях от терапевт в зависимост от специфичните им нужди. Пациентът може да работи самостоятелно в дома си, като поддържа връзка с терапевта чрез системни терапевтични сесии на живо. Именно това е целта, която се стремим да постигнем.

Въпреки че Neuroforma не може да замени специалистите, тя им дава възможност да обогатят и подобрят рехабилитационния процес.

Технологиите на Titanis

Neuroforma е създадена от Titanis.

Titanis се специализира в разработването на съвременни компютърни технологии в сътрудничество с екипи за интердисциплинарни изследвания, чрез прилагане на силно развити високотехнологични компютърни технологии и обширни научни познания, за създаване на продукти, които са не само нужни, но и полезни. Поради тази причина Neuroforma е създадена със съдействието на научни институции, центрове за рехабилитация и опитни терапевти и експерти в областта на неврорехабилитацията и невропсихологията.

technologie_titanis_bg_poprawione.png

Neuroforma е резултат от сътрудничеството на хора и институции, обединени от идеята за създаване на средства за рехабилитация, които да са авангардни както по отношение на технологията, така и по отношение на съдържанието им. Сред тях има практикуващи лекари, изследователи, водещи центрове за рехабилитация, както и пациенти.

Практикуващи лекари, участвали в създаването на Neuroforma

Neuroforma в настоящия си вид е надеждно средство за подпомагане на неврологичната рехабилитация, което е разработено от изключителни специалисти и практикуващи лекари с дългогодишен опит в клиничната работа. Членове на екипа са:

Olga Szymanska.JPG Olga Szymańska - клиничен психолог с тридесетгодишен опит в невропсихологията и невропсихологичната рехабилитация; дългогодишен асистент в клиниката по неврохирургия във Варшавската медицинска академия; академичен преподавател, привърженик на холистичния подход при неврологичната терапия и рехабилитация; в свободното си време се забавлява с логически игри, обича добрата храна и четене на криминални романи.

Magda Socha.jpg  Magdalena Socha - физиотерапевт, специализиран в неврорехабилитацията; дългогодишен асистент в клиниката по неврохирургия в Варшавската медицинска академия; сертифициран специалист по проприоцептивно нервно-мускулно улесняване (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – PNF), кранио-сакрална терапия, терапия на меките тъкани, тейпинг метода в неврологията; привърженик на холистичния подход в неврологичната терапия и рехабилитация; бивша спортистка, физиотерапевт на полската асоциация по лека атлетика и на полския женски национален волейболен отбор; в свободното си време се занимава с археология, обича да пътува, особено в районите със средиземноморски климат.

Sylwester Karenko.jpg Sylwester Kareńko- специалист по мануална терапия в Центъра за рехабилитация на множествена склероза Дабек (Dąbek MS Rehabilitation Center); работи ежедневно с пациенти, както индивидуално, така и в групи; потребител и един от създателите на Neuroforma от самото начало до днес; ентусиазиран привърженик на нови, значими решения с потенциал за мотивиране на пациентите да работят у дома си.

Учени, участвали в разработването на Neuroforma

От самото начало Neuroforma се разработва в сътрудничество с научната общност. Ние вярваме в стратегията на "малките стъпки" - от първоначална версия, базирана на познанията на практикуващите лекари и изследователи, към разработването на нови диагностични и терапевтични методи до клиничните изпитвания.

Съвместно с Катедрата по клинична неврофизиология към Института по психиатрия и неврология, Центъра за медицински изследвания "Мосаковски" (Mossakowski Medical Research Centre) на Полската академия на науките, Факултета по психология към Варшавския университет, както и други изследователски центрове в Полша, ние работим върху научноизследователски проекти за потвърждаване на научните обосновки на Neuroforma и нейната клинична ефективност. Сътрудничим си с изтъкнати изследователи, участието на които са гаранция за високия стандарт и надеждност на Neuroforma.

В сътрудничество с Факултета по психология към Варшавския университет, ние разработваме проекти, насочени към създаване и оптимизиране на съдържанието на Neuroforma. През януари 2014 г. започнахме следващия етап от приложението ѝ за изпитване на случаи със студенти по клинична невропсихология.

Instytut_Psych_i_Neuro.jpg Logo IMDiK Logo Wydziału Psychologii UW

Прочетете за всички наши проекти и научни партньори.

Центрове за изпитване на Neuroforma

Сътрудничеството с образцови центрове за рехабилитация като споменатите по-долу ни дава увереността, че нещата, които правим, са не само иновативни, но също така необходими и съобразени с реалните нужди на пациентите.

Logo KOMR w Dąbku  Центъра за рехабилитация на множествена склероза Дабек е една от най-големите институции в Полша, специализирани в рехабилитацията на хора, страдащи от множествена склероза (МС). Тук се правят изпитвания с Neuroforma от създаването на прототипните ѝ версии.

borne.png  Центърът за рехабилитация на множествена склероза в Борне Сулиново е водеща полска институция за рехабилитация на пациенти, страдащи от МС и други неврологични заболявания. Това е мястото, където изпитваме Neuroforma и където развиваме концепцията за телерехабилитация, която подпомага непрекъснатото сътрудничество между Центъра и пациентите в домовете им.

Пациенти, участници в създаването на Neuroforma

Крайните потребители на Neuroforma - както на домашните, така и на терапевтичните издания - са пациенти. Затова и тяхното участие в създаването на програмата е напълно обосновано. Техните коментари и идеи ни дават ценна обратна връзка и ни помагат за създаването на една лесна за ползване програма, съобразена със специфичните им нужди и способности.

Благодарение на помощта на Полското дружество за множествена склероза (Polish Multiple Sclerosis Society), Полската Хънтингтън асоциация (Polish Huntington’s Disease Association) и Полската асоциация на семейства със спиноцереберална атаксия (Spinocerebellar Ataxia), ние сме в състояние да достигнем до широк кръг от пациенти, които от самото начало тестват решенията ни и дават мнението си за тях.

Logo PTSR huntington.PL (500x80)-2.png logoataksja.jpg